RK-scholen VO in Curaçao werken aan differentiatie in de klas

Artikel
Schooljaar 2015-2016 staat bij de scholen voor Rooms Katholiek Voortgezet Onderwijs in Curaçao in het teken van opbrengstgericht differentiëren in de klas. Omgaan met verschillen is zeker ook in Curaçao een belangrijk aandachtspunt voor het onderwijs. Docenten VO ervaren dagelijks hoe lastig is het is om tegemoet te komen aan de verschillende ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen.

 

Artikel