RKCS Curaçao investeert in duurzaam differentiëren

Artikel
Maart 2016 trokken Detje de Kinderen en Felix Razenberg, beiden onderwijsadviseurs bij KPC Groep, voor de derde keer naar Curaçao in het kader van het traject ‘opbrengstgericht differentiëren in de klas’. Het betreft Fase IIB van de duurzame investering! RKCS Curaçao is het schoolbestuur van ca. 57% van de gesubsidieerde scholen op Curaçao. Dat komt neer op 53 scholen, 18.036 leerlingen en 1229 personeelsleden. Van wie ca.1028 onderwijzend personeel is (referentiedatum 2014-2015).

 

Artikel