Duurzame inzetbaarheid en de noodzaak om anders te denken

Artikelen

Auteur: Ton Bruining, Tinka van Vuuren en Frans Donders

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: O&O / 2020

Aantal pagina's: 5

Een deel van de schaarste aan leraren wordt veroorzaakt doordat de sector lang vast blijft houden aan traditionele vormen van werken. Nu blijkt dat als de nood aan de man is er ook nieuwe manieren van werken mogelijk zijn. Onder andere door de implementatie van technologische vernieuwingen, maar ook door het werk anders te organiseren.

Een kritische blik op het gebruikelijke HR-beleid laat zien dat er nog ruimte is voor nieuw denken over duurzame inzetbaarheid. In dit artikel – dat eerder verscheen in vakblad O & O - dagen de auteurs de lezer uit met nieuwe denklijnen.

 

Meer weten over onze dienstverlening?

HRD