In gesprek over leiderschap met een vertrekkende generatie

Artikelen

Auteur: Morris Oosterling

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2021

Aantal pagina's: 2

Als adviseur, coach, opleider en onderzoeker richt Morris Oosterling zich op vraagstukken rond leiderschap, schoolontwikkeling en kwaliteitsborging in het VO. Van zijn hand verschijnen een reeks artikelen over leiderschap in het onderwijs. Dit naar aanleiding voor een serie vraaggesprekken met afscheidnemende directeuren en conrectoren in het VO over hun loopbaan en ervaringen, en hun wijze lessen voor de toekomstige generatie schoolleiders.

In dit eerste artikel trapt Morris Oosterling af met een eerste beschouwing op leiderschap in het onderwijs en een wijze les die hij uit zijn gesprekken heeft gehaald. In de hierna te verschijnen artikelen staan zijn gesprekspartners centraal en leren we meer over hun perspectief op leiderschap in het onderwijs.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Morris Oosterling
Adviseur
085-2101580

E-mail Morris