De Achtbaan: een cyclisch model voor ontwikkeling van beleid en kwaliteit

Boeken

Auteur: L. Rijkschroeff, T. van Roosmalen

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2003

Aantal pagina's: 75

Bestelnummer: 212025

Prijs (exclusief verzendkosten): € 28,35

De Achtbaan is een hulpmiddel om het proces van beleidsontwikkeling op scholen in kaart te brengen en te sturen. De vier fasen van de beleidscyclus (vaststellen, uitvoering, evaluatie en bijstelling) zijn te vergelijken met een evenzoveel stations, waarlangs de verschillende beleidsmakers op school hun rondjes trekken. Elk jaar wordt de Achtbaan één keer doorlopen en krijgt iedereen - directie, middenmanagement, docenten en OOP - vanuit eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid de kans om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het primair proces. Zo kan iedere geleding zijn eigen rol spelen in het proces van beleidsontwikkeling.

Door de Achtbaan te doorlopen wordt het draagvlak vergroot en worden de deskundigheden die op school aanwezig zijn benut.

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Voortgezet onderwijs

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Ton van Roosmalen
Adviseur
06-20436465

E-mail Ton