Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband primair onderwijs

Boeken

Auteur: A. Clijsen en S. Beek

Onderwijssector: Primair onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2011

Aantal pagina's: 88

Bestelnummer: 100609

Prijs (exclusief verzendkosten): € 8,00

In 2007 verscheen in opdracht van WSNS Plus de box 1-zorgroute. Samen onderwijs passend maken voor het primair onderwijs. De 1-zorgroute richt zich op het doelgericht, handelingsgericht en planmatig afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van leerlingen en op verschillen daarin. Inmiddels wordt de 1-zorgroute in een groot aantal samenwerkingsverbanden WSNS, besturen en (speciale) basisscholen met succes ingevoerd en als een belangrijke werkwijze gezien om passend onderwijs te realiseren, de onderwijszorg in school te verbeteren en opbrengstgericht te werken. 

Sinds 2007 is er veel veranderd. Passend onderwijs heeft grote consequenties voor hoe de onderwijszorg in het samenwerkingsverband en in school ingericht gaat worden. Ook krijgt de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg in de regio steeds meer gestalte. De 1-zorgroute biedt een gezamenlijk denk- en werkkader om vanuit het samenwerkingsverband inhoud en richting te geven aan passend onderwijs en om samen te werken met externe partners in de (jeugd)zorg. 

In dit geactualiseerde draaiboek wordt op basis van de 1-zorgroute een koppeling gelegd naar het vanuit het samenwerkingsverband vormgeven aan en realiseren van passend onderwijs en naar de afstemming tussen onderwijs en (jeugd)zorg. 

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Primair onderwijs