Het bijdehand boek

Boeken

Auteur: H. Coppes en M. Rikhof-van Eijck

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Uitgever / Jaar: Garant / 2012

Aantal pagina's: 234

Bestelnummer: 251079

Prijs (exclusief verzendkosten): € 32,00

Door in de klas een rijke leeromgeving te creëren komt elke leerling optimaal aan zijn of haar trekken. Om te komen tot zo’n rijk mogelijke leeromgeving gaan we uit van 7 principes die gaan over motivatie en concentratie, en daarmee over leren. Ze versterken het onderwijs én geven meer plezier in leren zowel voor de leerling als voor de leraar.

Het 'Bijdehandboek' geeft docenten concrete handvatten om de 7 principes voor een rijke leeromgeving verder vorm te geven in het onderwijs (curriculumontwerp en lesaanbod). Een boek dus voor iedereen in het onderwijs die geïnteresseerd is in hoe mensen leren, in de werking van de hersenen en wat dat betekent voor de lessen.

De auteurs hebben hun kennis vanuit diverse leertheorieën en hun ervaring in het voortgezet en beroepsonderwijs getoetst aan de nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap. Het resultaat is een praktisch boek dat docenten zal inspireren. Dit alles is samengevat in 7 principes van het onderwijs. Bij ieder principe is uitgebreid aandacht besteed aan de theoretische achtergrond en in ieder hoofdstuk zijn werkvormen en tips opgenomen.

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Voortgezet onderwijs