Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo onderzoeksrapport

Boeken

Auteur: W. Schafrat, S. Beek en L. Sontag

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2011

Aantal pagina's: 20

Bestelnummer: 212106

Prijs (exclusief verzendkosten): € 8,00

In het project ‘Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo’ is kennis verzameld en zijn handreikingen en instrumenten ontwikkeld om docenten in praktijkonderwijs (PrO) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) te ondersteunen bij het ontwerpen, plannen, uitvoeren en evalueren van hun onderwijs aan en het begeleiden van leerlingen op basis van individuele ontwikkelingsplannen (IOP) / handelingsplannen (HP). Het onderzoek in dit project heeft tot doel kennis te verwerven over wat ertoe bijdraagt dat docenten het IOP/HP daadwerkelijk in hun praktijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren van de resultaten. Aan de uitvoering van dit project hebben twee scholen voor PrO en twee scholen met lwoo deelgenomen. In deze publicatie wordt een samenvatting gegeven van de opzet en uitvoering van het onderzoek dat is uitgevoerd binnen de scholen die aan dit project hebben deelgenomen.

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Praktijkonderwijs