Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo

Boeken

Auteur: W. Schafrat en S. Beek

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2011

Aantal pagina's: 106

Bestelnummer: 212104

Prijs (exclusief verzendkosten): € 10,00

Op welke wijze kunnen scholen individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen zodanig inzetten in het praktijkonderwijs en bij lwoo-geïndiceerde leerlingen dat docenten deze daadwerkelijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren van de resultaten? 

In een onderzoek dat in 2010 en 2011 onder een viertal pilotscholen (twee scholen voor praktijkonderwijs en twee scholen met lwoo) werd uitgevoerd, stond deze vraag centraal. De participerende scholen werken met individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen, maar hadden de behoefte aan een vertaalslag van de papieren plannen naar een bruikbare werkwijze voor in de klassensituatie. Drie van de vier scholen zijn erin geslaagd om de werkwijze zo aan te passen dat de plannen in de klas zelf gebruikt worden. De vierde school heeft eerst een voorwaardelijke stap gezet: het werken aan coachingsvaardigheden van docenten. Immers, het werken met individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in de klassensituatie vraagt om de betrokkenheid van de leerling. 

In de publicatie zijn zowel aandachtspunten voor het management als voor docenten opgenomen, wanneer zij zich verder willen verdiepen in het werken met individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen. 

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Praktijkonderwijs