Rekenproblemen… Een zaak van alle vakken!

Brochure

Auteur: Masterplan Dyscalculie

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Uitgever / Jaar: Masterplan Dyscalculie / 2016

Aantal pagina's: 14

Bestelnummer: 251513

Prijs (exclusief verzendkosten): € 0,00

Deze folder geeft kort weer waar leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) moeite mee hebben en wordt het verschil tussen deze twee problematieken nader uitgelegd. Verder wordt toegelicht dat met dispenserende, compenserende, sociaal-emotionele en remediërende maatregelen tegemoet gekomen kan worden aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met ERWD. Deze leerlingen zijn gebaat bij leraren die met elkaar in gesprek gaan om het onderwijs beter op deze leerlingen af te stemmen.

 

Lees meer over onze opleiding 'Cruciale leermomenten in leerlijn rekenen'

In-company opleiding