Waaier Ernstige RekenWiskundeproblemen en dyscalculie MBO

Brochure

Auteur: H. Veltman, M. Dolman en E. Ketelaars

Onderwijssector: Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: Masterplan Dyscalculie / 2014

Aantal pagina's: 20

Bestelnummer: 251706

Prijs (exclusief verzendkosten): € 0,00

Speciaal voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met én over een student met ernstige rekenwiskunde-problemen ontwikkelde Masterplan Dyscalculie een waaier. De waaier bevat praktische tips voor het voeren van deze gesprekken met studenten, ouders, studieloopbaanbegeleider, docenten, BPV-begeleider en externen. Het is gebaseerd op het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO (ERWD3).

Goede communicatie en goede samenwerking tussen school, ouders, student, BPV-begeleider en externen zijn belangrijk als het gaat om het verbeteren van de leerprestaties van een student met ernstige rekenwiskunde-problemen. In de waaier staat kort en krachtig de rol van iedere partner beschreven. Daarnaast zijn puntsgewijs mogelijke gespreksonderwerpen opgenomen, evenals de afspraken die tijdens deze gesprekken gemaakt zouden moeten worden.

De waaier is gratis (maximaal 5 stuks), u hoeft alleen de verzendkosten te betalen.

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Beroepsonderwijs