Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. Naar handelingsgericht werken

Handreiking

Auteur: KPC Groep

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2011

Aantal pagina's: 129

Bestelnummer: 212102

Prijs (exclusief verzendkosten): € 10,00

Op veel vo-scholen is sprake van een sterke toename van het aantal zorgleerlingen en een verzwaring van de problematiek, zoals gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek. Met het invoeren van een onderwijszorgroute in een school voor voortgezet onderwijs streven we na dat docenten en mentoren hun onderwijs doelgericht en passend afstemmen op het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zodat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen op basis van zijn mogelijkheden en talenten. Onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van passend onderwijs, aan het versterken van de onderwijszorg in school en aan het beter benutten van de talenten van de leerlingen. Centraal in de onderwijszorgroute staat de cyclus ‘Handelingsgericht werken’ die docenten en mentoren uitvoeren. Elke cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking. Bij het uitvoeren van de stappen uit de onderwijszorgroute worden de docenten en mentoren ondersteund door zorgfunctionarissen die in de tweede en derde lijn van school werkzaam zijn. 

In het voortgezet onderwijs is er niet één bepaalde onderwijszorgroute. Afhankelijk van de visie van school, de organisatie van het onderwijs, de inrichting van de zorg en de voorzieningen en faciliteiten zal elke school op maat een eigen onderwijszorgroute ontwerpen. 

In de handreiking voor mentoren, docenten en medewerkers in de onderwijszorg staan de stappen uit de onderwijszorgroute toegelicht met praktische suggesties en praktijkvoorbeelden. 

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Voortgezet onderwijs