Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Handreiking

Auteur: K. Henneman, e.a.

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2013

Aantal pagina's: 234

Bestelnummer: 251080

Prijs (exclusief verzendkosten): € 20,50

Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten
Dit protocol is een herziening van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs uit 2004. Het protocol is geactualiseerd en heeft een nieuwe, meer praktische opzet. Het bevat een leidraad voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van dyslexiebeleid, evenals lijsten met taken voor directie, middenmanagement en docenten. Ook zijn er overzichten van relevante websites opgenomen en staan er veel tips en checklists in voor de ondersteuning en begeleiding van dyslectische leerlingen binnen en buiten de les.

De bijlagen van deze handreiking zijn afzonderlijk te downloaden op de website van Masterplan Dyslexie

 

Tip: opleiding dyslexiecoach

Lees meer over onze opleiding 'Dyslexiecoach'

Dyslexiecoach