In 5 Stappen van Data naar Plan

Infographics

Auteur: KPC Groep

Onderwijssector: Primair onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2022

Aantal pagina's: 1

Ruim 90% van de scholen gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem. Minder dan 70% van de scholen maakt echter goede analyses van de verzamelde gegevens en verbindt daar conclusies aan voor het vervolg van het onderwijs.

Leerlingvolgsystemen
Hoe kun je je weg vinden in alle data die beschikbaar komen in leerlingvolgsystemen? Hoe zorgt u ervoor de data een echte bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs? Ons stappenplan helpt school en leerkrachten op weg. In een handige en overzichtelijke infographic vindt u per stap belangrijke sleutelvragen en tips voor zelfevaluatie.

 

Meer over van data naar plan

 

 

Meer over Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Hans Boudestein
Adviseur
085-2101580

E-mail Hans