Placemat VSO uitstroomprofiel arbeid

Placemats

Auteur: Dennis Heijnens

Onderwijssector: Speciaal onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2017

Aantal pagina's: 1

Speciaal voor VSO-scholen (met het uitstroomprofiel arbeid) hebben we een placemat ontwikkeld. De placemat geeft inzicht in die thema’s die voor uw school van belang kunnen zijn voor uw schoolontwikkeling richting 2020.

U kunt deze placemat op verschillende manieren gebruiken.

1. Om na te gaan: wat zijn op dit moment dé thema’s als het gaat over schoolontwikkeling? 
2. Om scherp te krijgen: waar staan wij nu? Waar zit de kracht van onze school en welke ontwikkelmogelijkheden zijn er?
3. Om een integraal overzicht te hebben van de verschillende thema’s die nu en in de toekomst spelen. Aan welke ‘knoppen’ kunnen we draaien? En als we aan deze ene knop draaien, wat betekent dit voor de andere knoppen?

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Speciaal onderwijs