Whitepaper Formatief toetsen en leren betekenisvoller maken

Whitepapers

Auteur: Pieter Jan Hiemstra

Onderwijssector: Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2019

Aantal pagina's: 8

Toetsen en beoordelen vervullen een belangrijke rol in het onderwijs. In deze whitepaper staan we stil bij het dilemma rond toetsen dat docenten in de praktijk van alledag ervaren. We gaan daarna in op de breed gevoelde behoefte van docenten en leerlingen om leren betekenisvoller te maken. Van hieruit slaan we een brug naar het thema formatief toetsen en de invloed hiervan op ontwikkeling, eigenaarschap, zelfregulatie, betrokkenheid en motivatie van leerlingen bij het eigen leerproces. Verder presenteren we in deze whitepaper strategieën en aandachtspunten om formatief toetsen in te bedden in de schoolcontext. Bij dit alles putten we uit inzichten uit de (inter)nationale literatuur.

 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
085-2101580

E-mail Pieter Jan