Whitepaper 'Professionaliseren met impact' (deel 1)

Whitepapers

Auteur: Ton Bruining

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2019

Aantal pagina's: 10

Professionalisering staat hoog op de agenda’s van scholen in het PO, VO en MBO. Op dit moment worden vanuit kenniscentra en diverse kennisraden allerlei handreikingen en instrumenten beschikbaar gemaakt over ‘professionalisering’ en ‘leercultuur’. Deze handreikingen en instrumenten zijn zeer behulpzaam zijn bij het inbedden van professionalisering in de organisatie en de schoolontwikkeling. Wanneer professionalisering niet alleen instrumenteel en meer als een ontwerpvraagstuk wordt benaderd - waarbij ook de school als rijke leeromgeving wordt versterkt - kan professionalisering effectiever bijdragen aan vitaliteit en wendbaarheid van de school.
In dit whitepaper beschrijven we allereerst in vogelvlucht welke professionaliseringspraktijken de Nederlandse scholen voor PO, VO en MBO de afgelopen jaren rijker zijn geworden. We geven aan welke praktijken potentieel hebben in het licht van toekomstbestendig onderwijs. Wat werkt en wat kan er versterkt worden?

Professionalisering als ontwerpvraagstuk
Wanneer professionalisering niet alleen instrumenteel en meer als een ontwerpvraagstuk wordt benaderd - waarbij ook de school als rijke leer omgeving wordt versterkt - kan professionalisering effectiever bijdragen aan vitaliteit en wendbaarheid van de school. Daarbij houden wij steeds drie toetsvragen in het achterhoofd: Werkt het? Deugt het? En doet het deugd?
In deel 1 van dit whitepaper reiken we bouwstenen aan voor het ontwerpen van professionalisering. Op deze wijze willen we beleidsmakers, leidinggevenden, opleiders in de school, HR-adviseurs een wenkend perspectief bieden. We willen zicht geven op hoe professionalisering meer toegevoegde waarde kan hebben voor schoolontwikkeling, performance en individuele professionele ontwikkeling en de leercultuur in de organisatie.

De whitepaper is gratis te downloaden.

Ook interessant: Masterclass over huisacademies

 

Meer weten over onze dienstverlening?

HRD

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton