Whitepaper 'Van krimp naar kracht in het PO'

Whitepapers

Auteur: Rogier Levy

Onderwijssector: Primair onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2017

Aantal pagina's: 6

Veel scholen in het primair onderwijs worden geconfronteerd met teruglopende leerlingenaantallen. Belangrijke factor hierbij is de demografische krimp. Niet alleen de bevolkingsdaling en de veranderende bevolkingsopbouw kunnen een rol spelen bij de daling van het aantal leerlingen. Daling kan ook verband houden met verhevigde concurrentie in de slag om de leerling, negatieve beeldvorming, een sleets imago van de school of een onderwijsaanbod dat onvoldoende tegemoet komt aan wensen of verwachtingen van ouders.

Gratis whitepaper
In een whitepaper gaan we in op de veranderkundige en inhoudelijke vraagstukken die op een schoolleider afkomen die te maken krijgt met terugloop van het leerlingenaantal. We geven tips en handvatten. Ook bevat de whitepaper een casestudy.

 

Meer over 'Dalende leerlingaantallen'

Dalende leerlingaantallen