Whitepaper 'Verbeterkracht in de onderbouw van het primair onderwijs'

Whitepapers

Auteur: M. Bertu, M. van der Maas

Onderwijssector: Primair onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC GRoep / 2015

Aantal pagina's: 4

Het onderwijs voor het jonge kind is sterk in beweging en stelt voortdurend nieuwe eisen. Het beredeneerd aanbod, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de peuter en kleuter, vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de kleuters en de doorgaande lijn naar groep 3 en hoger. Dit document toont de stappen die u kunt ondernemen om verbetering van de resultaten in gang te zetten en tot opbrengstbewust werken te komen binnen uw onderwijs.

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Primair onderwijs

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marijke Bertu
Adviseur
06-22487978

E-mail Marijke

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Marjan van der Maas
Adviseur
06-51054341

E-mail Marjan