Whitepaper 'Voorbereiden op inspectiebezoek'

Whitepapers

Auteur: Annemiek Staarman

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2019

Aantal pagina's: 9

De inspectie hanteert sinds augustus 2017 een bestuursgerichte aanpak in het toezicht. Daarmee sluit ze aan bij de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur dient de onderwijskwaliteit te waarborgen. Vanuit deze nieuwe realiteit vindt het vierjaarlijkse inspectiebezoek plaats.

In deze whitepaper gaan we in op de vraag op welke wijze het bestuur en de aangesloten scholen zich kunnen voorbereiden op het inspectiebezoek. Dat doen we door de werkwijze van de inspectie toe te lichten en daarbij voorbeelden en tips te geven die van belang zijn voor een goede voorbereiding.

Na het lezen van deze whitepaper:

  • weet u wat het vierjaarlijks onderzoek behelst en wat u kunt verwachten van de inspectie
  • weet u hoe u als bestuur goed zicht kunt krijgen op de onderwijskwaliteit van uw scholenkunt u zich samen met uw scholen gedegen voorbereiden op het inspectie-onderzoek

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Annemiek Staarman
Adviseur
085-2101580

E-mail Annemiek