Direct naar content

drs. Laura Punt

"Anyone who has never made a mistake has
never tried anything new."

Albert Einstein

Aanpak
Laura Punt werkt voornamelijk aan het verbeteren en innoveren van het primaire leerproces in scholen voor voortgezet onderwijs en andere instellingen. Met docenten, teamleiders, schoolleiders, medewerkers werkt ze aan het uitbreiden van het didactische repertoire, het vormgeven van een effectieve leeromgeving en het creëren van doorlopende leerlijnen. Zij maakt daarbij gebruik van de bestaande talenten in de organisatie.

Expertise

  • Taal en taalbeleid gericht op doorlopende leerlijnen en didactiek.
  • De overgang voor taal en rekenen tussen PO en VO met behulp van de referentieniveaus.
  • Didactiek en pedagogiek gebaseerd op de ‘7 principes voor een rijke leeromgeving’.
  • Vormgeven van effectieve leeromgevingen, gebruikmakend van inzichten uit de hersenwetenschap.Selectie van opdrachten

  • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Amsterdam (2009-2011) ‘De brugklas leest’. Project in samenwerking met APS en CPS gericht op het verbeteren van de leesvaardigheid van brugklasleerlingen in het vmbo-t, havo en vwo.
  • Ministerie van OCW (2008-2010), ‘Doorlopende leerlijnen taal’, onderzoek naar wat docenten nodig hebben om te werken met de referentieniveaus voor taal en het versoepelen van de overgang tussen PO en VO.
  • Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Van de Perre (2009-2011), ‘Ontwikkelen van leertaken’. Ondersteuningtraject gebaseerd op de 7 principes voor een rijke leeromgeving met aandacht voor kennis uit hersenwetenschap en leerversterkers.

 

Publicaties


Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur