Nieuws

Leiderschapsontwikkeling in het VO 20 mei 2022

Schoolleiderschap betekent sturing geven aan relaties. Daarbij moeten schoolleiders omgaan met uiteenlopende en soms tegenstrijdige verwachtingen.

Meer rendement uit het professionaliseringsbeleid 20 mei 2022

Steeds meer scholen en besturen kiezen ervoor om het opleiden en professionaliseren van leraren, schoolleiders en andere medewerkers in ‘eigen huis’ vorm te geven.

Groepsdoorbrekend werken: kansen en valkuilen 19 mei 2022

Het loskomen van het leerstofjaarklassensysteem is een trend in het po. Scholen merken dat leerlingen sterk verschillende behoeften hebben en dat het leerstofjaarklassensysteem knelt.

Trainingen voor leerlingondersteuning 18 mei 2022

Mentoren, leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren, intern begeleiders, vertrouwenspersonen, leraren; het zijn de oren en ogen van de school.