Nieuws

Beeldcoaching inzetten bij professionalisering 14 februari 2020

Docenten en scholen ontdekken dat beeldcoaching effectieve handvatten biedt voor diepgaande reflectie en ontwikkelingsgericht kijken naar eigen gedrag.

Professionalisering: wanneer werkt het, deugt het en doet het deugd? 10 februari 2020

Om het taaie professionaliseringsvraagstuk enigszins grijpbaar te maken hebben we vanuit KPC groep vier thema’s gedefinieerd.

Betekenisvol leren aan de hand van kernconcepten 9 februari 2020

Voor kinderen in het basisonderwijs is het belangrijk om inzicht te krijgen in zichzelf, hun directe sociale en fysieke omgeving en in de wereld en samenleving. Die inzichten zijn bij elkaar gebracht

Het jonge kind en de juiste balans tussen spel en cognitief leren 9 februari 2020

Hoe vertaal je de onderwijsvisie en schoolbrede afspraken en systemen naar de concrete leer- en ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind? Dat is de rode draad achter de vragen die Nicole Verdonk ziet