Nieuws

Leerlingen volgen bij werken in units 6 februari 2018

Meer en meer scholen zeggen het traditionele systeem van leerstofjaarklassen vaarwel. We zien dat reeds vele basisscholen kozen voor het werken in units. Een vorm van onderwijs anders organiseren.

Whitepaper over loopbaanleren 31 januari 2018

Loopbaanleren wordt steeds meer een vast onderdeel in het onderwijs. Hoe geef je vorm aan loopbaanleren? In onze whitepaper gaan we in op het inrichten van een loopbaangerichte leeromgeving.

Studiedag ‘Vakmanschap nieuwe stijl’ voor vakcolleges 26 januari 2018

Kennisdelen zit in ons DNA! Op dinsdag 20 maart vindt de studiedag ‘Vakmanschap nieuwe stijl’ plaats.

Nieuwe publicatie Integrale Kindcentra 26 januari 2018

Op steeds meer plekken in het land werken basisscholen en kinderdagverblijven intensief samen in zogenoemde integrale kindcentra (ikc).