Interim-management in het onderwijs

Wij leveren interim-management met meerwaarde in alle onderwijssectoren. Wij reageren altijd binnen 1 werkdag op uw vraag, stellen samen met u zorgvuldig het gewenste profiel vast en gaan direct voor u op zoek naar de beste tijdelijke invulling voor de gevraagde positie.

We horen het vaak: “De eisen die aan de organisatie en aan het management gesteld worden veranderen steeds sneller.” Organisaties en management veranderen voortdurend door interne ontwikkelingen of door aanpassingen die nodig zijn vanuit de economische, technologische en maatschappelijke omgeving.  Dit geldt in hoge mate voor het onderwijs. 

Continuïteit borgen in complexe tijden

Door toenemende complexiteit van hun omgeving moeten onderwijsorganisaties hun paradigma van organiseren, leiderschap, innoveren en ondernemen herzien.  Besturen, scholen en samenwerkingsverbanden hebben te maken met ingewikkelde omstandigheden. Nieuwe eisen komen voort uit nieuwe beroepen, nieuwe curricula, nieuwe uitstroomprofielen, mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en vooral ook hoge verwachtingen van stakeholders. Gelijktijdig is in het onderwijs sprake van personeelstekorten, grote klassen, combinatieklassen in krimpgebieden en een behoefte aan meer geïndividualiseerd onderwijs. De uitdagingen zijn kortom substantieel.

KPC Interim

KPC Groep heeft verstand van leren en gevoel voor mensen. Al sinds 1948 bieden onze adviseurs erkend hoogwaardig advies en professionele ondersteuning. Om te voorkomen dat de continuïteit van een organisatie in het geding komt, bijvoorbeeld door ziekte of het plotselinge vertrek van medewerkers, om een kwaliteitsimpuls te geven of om een verandertraject te begeleiden, biedt KPC Interim tijdelijke managementcapaciteit ter ondersteuning van bestuur en management in het onderwijs:

 • Interim-management - wanneer tijdelijk management nodig is, bijvoorbeeld tijdens of na een reorganisatie of wanneer een managementpositie niet direct kan worden ingevuld.
 • Co-management - wanneer het zittende management tijdelijk extra capaciteit nodig heeft, bijvoorbeeld om een innovatie te implementeren of een reorganisatie door te voeren.
 • Project- en programmanagement - wanneer een proces, programma of project moet worden ingericht, opgestart of versnelling nodig heeft of wanneer reorganisatie, cultuurverandering of teamontwikkeling nodig zijn.

Daarnaast hebben we een aantal sterke specialismen in huis, die voor u het verschil kunnen maken:

 • Interne begeleiders - wanneer tijdelijk ondersteuning nodig is van management, docenten,  leerlingen en ouders bij het aansturen van en communiceren over veranderingsprocessen voor gedifferentieerd en passend onderwijs en bij het verder vormgeven van handelingsgericht werken.
 • Toezichthouders - wanneer tijdelijk professionele en deskundige toezichthouders nodig zijn om organisatie en management te begeleiden en verder te brengen.

 

Interim-management met meerwaarde

Onze mensen doen veel meer dan ‘op de tent passen’ en de lopende zaken afwikkelen. Het zijn ervaren en door de wol geverfde onderwijsprofessionals die:

 • snel kunnen schakelen;
 • de complexiteit van de context kunnen doorgronden;
 • integraal denken en handelen;
 • aandacht hebben voor mensen, processen en ambities;
 • het verschil maken door hun persoonlijkheid en mentaliteit;
 • blijven focussen op wat belangrijk is;
 • realiseren wat is afgesproken;
 • kunnen putten uit de brede professionele onderwijsnetwerken van KPC Groep.

 

Werkwijze KPC Interim

Kortom, wij leveren management met meerwaarde. Wij reageren altijd binnen 1 werkdag op uw vraag, stellen samen met u zorgvuldig het gewenste profiel vast en gaan direct voor u op zoek naar de beste tijdelijke invulling voor de gevraagde positie.

Wij stellen 1-3 kandidaten voor, op basis van een uitgebreid curriculum vitae. Daarna volgen gesprekken met de geselecteerde kandidaten en de opdrachtgever. Als er een match is, worden de afspraken, termijnen en beoogde resultaten vastgelegd. Wij leveren topkwaliteit en werken op basis van marktconforme tarieven. Tijdens de opdracht begeleiden wij de interimmer en de opdrachtgever om tot een optimaal resultaat te komen. Voor beiden is er 1 vast aanspreekpunt binnen KPC Interim. De processen en resultaten worden na afloop van de opdracht naar aanleiding van een evaluatierapport met de opdrachtgever besproken. De opdracht is pas afgerond wanneer de opdrachtgever tevreden is.

KPC Interim werkt uitsluitend met ervaren professionals. Professionals met verstand van leren en met een bewezen ‘track record’ in het onderwijs. Met gevoel voor mensen. Onze professionals zijn leiders in realisatie en implementatie. Deskundig, gedreven, authentiek. Wij werken snel en resultaatgericht en realiseren wat is afgesproken.

 

Kennis maken?

Voor meer informatie of een verkennend gesprek kunt u contact opnemen met drs. Janke van der Zaag, directeur van KPC Interim via 06 - 51396048 of j.vanderzaag@kpcgroep.nl 

 

Stuur ons vrijblijvend uw interim-vraag

Aanvraagformulier Interim

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Janke van der Zaag
Directeur KPC Interim/Adviseur
085-2101580

E-mail Janke