Praktijkonderwijs

Schoolontwikkeling

Het Praktijkonderwijs is volop bezig met uitdagingen als werken aan leerlijnen, opbrengstgericht werken, arbeidstoeleiding, kwaliteitszorg en professionalisering.

Gecertificeerde opleidingen

Ontwikkeling van talenten en arbeidsmarktcompetenties voor jongeren. Onder het label (SVA) bieden wij uw school ondersteuning met gecertificeerde opleidingen.