Direct naar content

7 Principes

7 principes

Door in de klas een rijke leeromgeving te creëren komt elke leerling optimaal aan zijn of haar trekken. Om te komen tot zo’n rijk mogelijke leeromgeving gaan we uit van 7 principes die gaan over motivatie en concentratie, en daarmee over leren. Ze versterken het onderwijs én geven meer plezier in leren zowel voor de leerling als voor de leraar.

Onderzoek
De principes zijn gebaseerd op onderzoeks- en ervaringsgegevens uit de hersen- en gedragswetenschappen en de leerpsychologie. We hebben dus de kennis over het brein vertaald naar de onderwijspraktijk.

Achtergrondinformatie
De publicatie 'De kracht van de leraarbiedt docenten een goed beeld van hoe een inspirerende en motiverende omgeving kan leiden tot effectief leren. Het legt een meetlat langs het pedagogische en didactisch handelen en biedt handreikingen om zo les te geven dat binnen de lespraktijk ook aandacht is voor de behoeften van individuele leerlingen
Het boekje ‘7 Principes voor een rijke leeromgeving’ bevat een heldere samenvatting van studie, hersenonderzoek en ervaringen naar de omstandigheden waaronder leerlingen het beste leren. Ook zijn de 7 principes op kaarten gezet. De kaarten kunt u zelf gebruiken of uitdelen aan uw leerlingen. Elke kaart staat voor een principe met op de achterkant achtergrondinformatie en bruikbare tips voor zowel docenten als leerlingen.
Daarnaast is de gratis poster ‘Hoe haal je het in je hoofd?!’ ontwikkeld om de 7 principes voor een rijke leeromgeving te visualiseren. 


Professionalisering
Er bestaan diverse manieren om in de klas aan de slag te gaan met de 7 Principes.  KPC Groep biedt scholen studiemiddagen, één en meerdaagse trainingen en zomerscholen. Daarnaast zijn de principes steeds vaker onderdeel van LC-scholingstrajecten in het kader van de functiemix. 

Meer weten: stuur een mail naar info@kpcgroep.nl en we nemen snel contact met u op.

Publicatie 'het bijdehand boek'

Het bijdehand boek biedt docenten concrete handvatten om de 7 principes voor een rijke leeromgeving verder vorm te geven in het onderwijs.

7 Principes De kracht van de leraar

Deze publicatie biedt inzicht in het theoretisch en didactisch kader van de 7 Principes voor een rijke leeromgeving.