Direct naar content

Game-principes toepassen in onderwijs

Leren met ICT als middel
Leerlingen vinden school en de lessen vaak ‘saai’.  Ze worden niet genoeg uitgedaagd en dit gaat ten koste van de motivatie. In een saaie les wordt weinig of niet geleerd. Leerlingen hebben effectieve, interactieve ervaringen nodig die ze motiveren en actief betrekken in het leerproces. Videogame-ontwerpers ontwikkelen al jarenlang zeer motiverende leeromgevingen.

  • Leraren kunnen hun leerlingen motiveren met games en ze op deze manier meer betrekken bij de les. 
  • Games kunnen zorgen voor meer interactie en samenwerking binnen de klas. 
  • Voor leraren is het toepassen van gamedesign in de onderwijspraktijk een uitdagende, verrijkende en ook een plezierige manier van onderwijs maken.

Voorbeelden van succesvolle toepassingen van spelprincipes in het onderwijs zijn:


Game-based leren
Een effectieve game-based leeromgeving heeft een duidelijk doel. Leerlingen mogen zelf hun acties kiezen (autonomie) en merken daarvan direct de gevolgen (feedback). Leerlingen mogen fouten, want een spel is een risicovrije omgeving. Door middel van experimenten leren en oefenen we de juiste manier om dingen te doen. 


Ondersteuning

KPC Groep helpt met het inzetten van effectieve spelprincipes in lessen en het curriculum. Wanneer je onderwijs ontwikkelt en organiseert door de bril van een game-ontwerper zal je merken dat lessen niet alleen leuker worden, maar ook harde resultaten opleveren.

  • Effectiever en beter leren 
  • Leerlingen zijn gemotiveerder en meer betrokken
  • Leerdoelen zijn helder 
  • Meer autonomie bij de leerlingen
  • Leerlingen krijgen constant feedback

Gamification in het onderwijs
Gamification van onderwijs sluit aan bij diverse onderwijsthema’s waar scholen en besturen momenteel antwoorden voor zoeken. Zoals krimp, differentiëren en 21e-eeuwse vaardigheden.

Contact met adviseur

Contact met adviseur