Direct naar content

Leiderschapsprogramma met 7 bijzondere modules

25-4-2016 KPC Groep biedt in het Jeroen Boschjaar 2016 een prikkelend leiderschapsprogramma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Met Jeroen Bosch als inspirator. Uw verhaal en uw rol als leider staat daarbij centraal. 

Leiderschapsprogramma

Als vertrekpunt voor ons programma hebben we de zeven hoofdzonden gekozen. Dat doen we omdat leiders zich meestal niet op de hoge gronden van de morele principes bevinden, maar in het ‘moerassige laagland’ van het dagelijks leven. Leidend principe van het programma is dat de deelnemers zich meer bewust zijn van de verlokkingen die in het dagelijks leven voor hen op de loer liggen, zonder daaronder te lijden. Zelfbewustzijn tekent een goede leider. Een leider die zich bewust is van de eigen zonden en deugden. 

7 workshops
‘Leiderschap is Meesterschap’ omvat zeven workshops van één dag die u alle zeven kunt volgen of modulair. In iedere module zetten acteurs van MATZER Theaterproducties in een half uur het thema neer om de workshop kracht bij te zetten. De workshops helpen leidinggevenden op nieuwe manieren naar zichzelf te kijken, naar hun omgeving en naar de uitdagingen als schoolleider.

 

Begeleiding
De modules van het leiderschapsprogramma worden begeleid door dr. Ton Bruining en drs. Tom Koot.

Downloads

 

Inschrijven

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Contact met adviseur