Direct naar content

Oratie Marjan Vermeulen en symposium

14-4-2016 Op 20 mei 2016 vindt bij de Open Universiteit in Heerlen het symposium ‘Tussen droom en daad: experts bevraagd’ plaats. Een symposium over de veranderende verwachtingen over onderwijs, onderwijsorganisaties en de docenten die er werken.

Voorafgaand aan het symposium spreekt onze collega prof. dr. Marjan Vermeulen haar oratie uit. Marjan Vermeulen bekleedt de door KPC Groep ingestelde leerstoel ‘Docentprofessionalisering in het bijzonder uitdagende leeromgevingen voor de professionele ontwikkeling van leraren’. 

Oratie Marjan Vermeulen
De oratie van Marjan Vermeulen is getiteld ‘Leren organiseren: een rijke leeromgeving voor leraren en scholen’. De druk op leraren en onderwijsinstellingen om continu te blijven leren is groot. Creativiteit en innovatief gedrag floreert bij autonoom en collectief leren. Maar de focus ligt nu vooral op de individuele, doelgerichte professionalisering van leraren. Om professionalisering te bevorderen, om nieuwe kennis te creëren die past in de 21e eeuw, zal de nadruk moeten verschuiven naar collectieve vormen van leren, door middel van dialogen in leernetwerken. Dit vraagt andere rollen van onderwijsinstellingen, wetenschap en educatieve infrastructuur. Vermeulen pleit voor een rijke leeromgeving voor leraren en scholen.

Lees ook hier het interview met Marjan Vermeulen met het vakblad Profiel.

U kunt u tot 13 mei 2016 aanmelden: www.ou.nl/uitnodiging voor oratie en/of symposium. De oratie vindt plaats op 20 mei om 13.00 uur en wordt integraal uitgezonden via www.ou.nl/conferentie. Het symposium start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

Contact met adviseur