Direct naar content

Blended learning opbrengstgericht differentiëren in het VO

7-2-2017 - Hoe kun je opbrengstgericht differentiëren in jouw klas? Welke stappen zitten er in een les? Hoe geef je doelen, feedback en evaluatie een plaats geven in jouw lessen?

Op het gebied van professionalisering docenten VO gaat KPC Groep op dinsdagmiddag 11 april van start met het Blended Interactief Trainingsprogramma (BIT) ‘startbekwaam opbrengstgericht differentiëren in de klas’. 

U kunt zich als docent hier individueel voor inschrijven. Deze  BIT bestaat uit 5 modules. Twee bijeenkomsten op locatie en modules voor zelfstudie, leren in een duo en leren in een digitale classroom. Deze drie laatst genoemde modules zijn niet plaats en tijd gebonden. U kunt zelf bepalen op welk moment en waar u de modules gaat doorlopen.

Deelthema’s van de BIT zijn doelen formuleren, communiceren, differentiatie, feedback en evaluatie van de les. Aan de BIT ‘Startbekwaam opbrengstgericht differentiëren is een certificaat Lerarenregister verbonden.

OGD

Voor meer inhoudelijke informatie over de BIT en voor inschrijven kijkt u in de agenda.

Uw coaches in deze BIT zijn Detje de Kinderen en Felix Razenberg. Bij hen kunt u terecht met eventuele vragen.

Achtergrondinformatie

Contact met adviseur

Contact met adviseur