Direct naar content

dr. Ton Bruining

"We vragen niet om te kunnen leren, we leren om te kunnen vragen"

 
Aanpak
Ton Bruining is een verbinder. Hij streeft naar het verbinden van de ‘frontlijnintelligentie’ van leraren met de ‘bestuursintelligentie’ van schoolleiders. Maar ook naar het verbinden van leraren onderling, van de onderwijswereld met de omringende wereld en van de praktijk met de wetenschap. Ton werkt op het snijvlak van onderwijs maken en professionaliseren van onderwijsmensen.

Expertise

 • Grensoverschrijdend denken (boundary crossing)
 • Organisatiekunde / Organisatiefilosofie
 • Human resources development / Professionalisering van leraren
 • Leiderschapsontwikkeling

 
Selectie van opdrachten

 • Interactum (2010-heden): Docent Contextanalyse en Examinator in de Master Leren & Innoveren (Marnix Academie, Hogeschool De Kempel & Katholieke pabo Zwolle).
 • ROC Da Vinci (2014-2015): Onderwijsontwikkeling in de duurzaamheidfabriek. Praktijkonderzoek.
 • ROC Scalda (2008-2015): Vakmanschap is meesterschap. Professionalisering, praktijkonderzoek, curriculumontwikkeling, netwerkvorming.

 
Publicaties

 • Bruining, T. (2016). Ontwikkeling van vakmanschap vraagt om leren in verbinding. In: A. Bakker ea (red.) (2016). Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing. Assen: Van Gorcum.
 • Bruining, T. (red.) (2013-2015). Vakmanschap. 10 delige reeks in het HRD Magazine Opleiding en Ontwikkeling.
 • Bruining, T. (2013). Normatieve professionalisering als kernopgave voor het Human Resource Development-vak. In: H. Kunneman & H. van Ewijk (red.) (2013). Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP.
 • Bruining, T. (2011). Werken en leren in de frontlinie van de publieke dienstverlening. In: J.W.M. Kessels & R. Poell (red.). Handboek Human Resources Development. Organiseren van het leren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Bruining, T. (2010). Learning organisation: The next generation. ‘s Hertogenbosch: ECLO/KPC Groep.
 • Bruining, T. (red.) (2008). De logica van vraaggericht leren. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
    


Links

Stuur een bericht

Directeur/adviseur Beroepsonderwijs