Direct naar content

Marijn van den Dool

"Onderwijs is het ontsteken van een vlam,
niet het vullen van een vat." (Herakleitos)

Aanpak
Door mijn werkzaamheden in het voortgezet onderwijs heb ik zicht gekregen op hoe verschillend processen in een onderwijsorganisatie kunnen zijn. Er is echter een constante aan te wijzen. Of je nu dicht bij het primaire proces zit, als docent of mentor, of iets verder daarvandaan, als team- of afdelingsleider, of nog weer verder, als lid van een managementteam of medezeggenschapsraad, onderwijs is mensenwerk. En om dat (mensen)werk goed te doen heb je de energie nodig om anderen en jezelf te laten groeien. Ik zie het als mijn doel in het onderwijs om die energie los te maken om tot groei te komen. Immers, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

Expertise

  • Leren en ICT 
  • Herinrichten van havo-onderwijs
  • Differentiëren en activeren
  • Werken in teams
  • Beeldcoaching (VIB)

 

Selectie van opdrachten

  • Roemer Visscher College (2014): begeleiden docententeam bij differentiatie op klasniveau.
  • Aloysius College (2013): implementatie vernieuwingstraject 100% havo.

Stuur een bericht

Contact met adviseur