Direct naar content

drs. Machiel van de Laar

"Aanvaard wat je niet veranderen kan, maar verander dat wat je niet aanvaarden kan"


Aanpak
 
Ik geniet ervan om samen tot oplossingen te komen, door te inspireren en te motiveren en daarmee anderen in hun kracht te zetten. Hierdoor bereiken we de doelen die we ons stellen, de veranderingen die we willen initiëren, de verbindingen die we willen maken en de resultaten die we hebben afgesproken. 

Expertise

  • Playing for Success, sport en educatie
  • Integrale schoolveiligheid
  • Gedragsvraagstukken, pedagogisch klimaat
  • Veiligheid en social media
  • Positive Behavior Support (SWPBS)

 
Selectie van opdrachten

  • Projectmanager Playing fot Success Nederland (2011 – heden): landelijke uitrol en borging Playing for Success, leren in de wow-omgeving van topsport.
  • Projectleider integrale schoolveiligheid PO,VO,MBO Rotterdam (2013 – heden): coördinatie en uitvoering certificeringstrajecten integrale schoolveiligheid VOS in opdracht van de gemeente Rotterdam.
  • SWPBS, Positive Behavior Support: workshops, studiedagen en implementatie schoolbreed werken aan positief gedrag, o.a. OBS Jan Campertschool Driehuis, 2011-2013. 
     

Publicaties

 

Links

Stuur een bericht

Contact met adviseur