Direct naar content

drs. Evelien Loeffen

“Goed onderwijs maak je samen”


Aanpak
Ik ben een HRD professional in hart en nieren en wil bijdragen aan een positief leerklimaat waarin professioneel leren, leren van leerlingen en organisatieleren zijn verbonden. Ik adviseer en begeleid scholen en professionals op thema's als:
- leiding geven aan verandering
- het verbinden van HR aan het onderwijskundig concept
- het leren organiseren
- opleiden van onderwijsprofessionals met ambitie.
 
Expertise

  • Penvoerder voor uitwerken en beschrijven van beleidsontwikkeling met daarin koppeling tussen wetenschap, praktijkonderzoek en ambitie scholen
  • HRD vraagstukken o.a. functieprofielen, visie op professionaliteit en leren van professionals, functiemix, selectie & assessment
  • Curriculumontwikkeling
  • Effectieve instructie & opbrengstgericht werken
  • Inrichten rijke leeromgeving voor leerlingen en leraren

 
Selectie van opdrachten

  • Orion samenwerkingsverband (2010-2017): Leraar plus traject en traject Onderwijskundig Meesterschap. Projectleider, architect en kerndocent  van twee samenhangende trajecten binnen de bestuursacademie van Orion scholengroep voor leraren die toe willen groeien naar een LC functie of binnen LC zich verder willen ontwikkelen.
  • Bornego college (2015-2016): Ondersteunen bij het tot stand komen van een gedragen beleid ‘Leren in verbinding’ waarbinnen de docenten een sleutelpositie innemen. Aanleiding is versterken van de schoolontwikkeling in lijn met de strategische koers en het gegeven dat ze opleidingsschool zijn. 
  • VO Raad - projecten Ambitieus leerklimaat & Stap 2 (2015-2017): In de rol van procesbegeleider van een netwerk van 10 scholen kennis delen en construeren op welke wijze  een klimaat in de school kan worden bevorderd waarbinnen schoolleiders, bestuurders en docenten continue samen nadenken over hoe zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren en een grote bereidheid hebben om zich verder te ontwikkelen en met vernieuwingen aan de slag te gaan.


Publicaties

Stuur een bericht

Contact met adviseur