Direct naar content

Emerance Uytendaal

"Werken met mensen aan persoonlijke ontwikkeling
en groei en daarmee ook werken aan schoolontwikkeling. Daar ligt mijn hart!!"

 
Aanpak
Ik begeleid scholen bij integrale veranderingstrajecten. Dit doe ik vanuit diverse thema’s en onderwerpen. Ik ben sinds 1996 werkzaam bij KPC Groep en opereer voornamelijk in het voortgezet onderwijs.

Expertise 

  • Begeleiden van scholen bij integrale schoolontwikkeling
  • Advisering directie en teams bij professionalisering
  • Coachen van schoolleiders, teamleiders en leraren
  • Begeleiden van visitatietrajecten


Selectie van opdrachten

  • Orion academie (2013): Kerndocent Leraar Plus traject.
  • VO scholen (2012-2013): Training en advisering opbrengstgericht werken in de klas.
  • VO scholen (2011-2013): Ondersteuning organisatieverandering / schoolontwikkeling en coaching on the job van leraren en schoolleiding.


Publicaties

Stuur een bericht

Contact met adviseur