Direct naar content

Playing for Success

Overheidsopdrachten

Playing for Success maakt het mogelijk om in contact te komen met je idool en vrij rond te lopen in het stadion van de plaatselijke voetbalclub. Doel? Het wegwerken van leerachterstanden bij kinderen en jongeren van 9 tot 14 jaar.

Effectief concept PFS logo
Playing for Success verbindt leren met de uitdagende wereld van topsport. Playing for Success is een effectief concept dat door KPC Groep vanuit Engeland naar Nederland is gehaald. De resultaten spreken boekdelen. Harde onderzoekscijfers wijzen uit dat leerlingen in korte tijd grote vooruitgang boeken op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast blijkt hun motivatie en zelfwaardering sterk te groeien. Sleutel voor succes.

Naschools programma
Bij leren draait alles om kunnen en willen. Playing for Success laat kinderen en jongeren ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren. Maar ook dat leren zinvol én leuk is. De inhaalslag die de deelnemende kinderen en jongeren in een naschools programma van tien weken realiseren, heeft grote effecten op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen en hierdoor op hun verdere leren.

Meer weten?