Direct naar content

Programmalijn De leraar

Overheidsopdrachten

Samen met en voor het onderwijsveld voert KPC Groep onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten uit binnen Research & Development (R&D-)projecten. Eén van de onderzoeksthema’s is ‘de leraar’.  Doel is onderbouwde inzichten te verwerven in werkzame strategieën en methodieken om de positie van de docent binnen te school te verstevigen. Het gaat hierbij om het vergroten van eigenaarschap van leraren, meer aandacht voor kwaliteit van het leraarschap, werkdruk, participatie en diversiteit. Deze thema’s zijn gerelateerd aan het Actieplan LeerKracht van Nederland van het ministerie van OCW en de kwaliteitsagenda’s van de PO- en VO-raad.

Experts reiken theoretisch kader aan
De publicatie ‘De Leraar Centraal’  van KPC Groep bevat zeven bijdragen van experts van KPC Groep met theoretische achtergronden gekoppeld aan praktijkervaringen. De auteurs gaan in op onder meer:

  • het leren van en tussen leraren op de werkplek
  • de vergroting van loopbaan- en doorgroeimogelijkheden
  • het versterken van de betrokkenheid van leraren bij de schoolontwikkeling
  • vormgeving van personeels- en professionaliseringsbeleid


Publicaties en downloads

2014


2013


2012


2011


2010


2009

Contact met onderzoeker

Marjan Vermeulen Dr. Marjan Vermeulen
Onderzoeker
Tel. 06-10436506
Stel een vraag