Direct naar content

Programmalijn Leren en leerprocessen

Overheidsopdrachten

Inzet van deze programmalijn is ontwikkeling van nieuwe en bruikbare kennis over integrale schoolontwikkeling in de breedste zin van het woord als antwoord op ontwikkelingen, problemen en vragen van de hedendaagse onderwijspraktijk.
De strategische kernen van deze programmalijn zijn:

  • onderbouwing van innovatieve onderwijsconcepten;
  • kwaliteitsmeting en borging op innovatieve scholen;
  • kwaliteitsverbetering door integrale schoolontwikkeling en evidence based innoveren.


Nieuwe inzichten en handreikingen voor praktijk
De drive van scholen om het onderwijs steeds te verbeteren leidt tot boeiende ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs. Nieuwe inzichten en visies leiden tot vernieuwende praktijken. Met de publicatiereeks ‘Over woorden en daden. Ontwikkelingen in het onderwijs’ bieden we directeuren, managers en teams van scholen informatie over onderwerpen die het hart van het onderwijs raken. Per onderwerp worden besproken belangrijke inzichten uit de wetenschap en inzichten die zijn opgedaan in de praktijk. Daarnaast geven we scholen die ‘morgen aan de slag willen’ met het onderwerp praktische tips en handreikingen.

Publicatiereeks ‘Over woorden en daden’


Downloads en websites

Valideren van leerconcepten


Wat werkt in innovatieve scholen 
 


Onderzoek naar opbrengsten van nieuwe leerconcepten


Uitwerking onderwijsconcepten op operationeel niveau met scholen voor PO en VO


Het didactisch versterken van leeractiviteiten met ICT: de rol van autonomie en structuur

 

Sociale media en loopbaanleren

 

Formatieve assessment / beoordelen om te leren

 

Opbrengstgericht werken

 


Overig