Direct naar content

Publicatie

De Achtbaan : een cyclisch model voor ontwikkeling van beleid en kwaliteit
L. Rijkschroeff, T. van Roosmalen
 • Onderwijssector:
  Voortgezet onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2003
 • Aantal pagina's:
  75
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 28,35
 • Bestelnummer:
  212025
De achtbaan. Een cyclisch model voor ontwikkeling van beleid en kwaliteit
De Achtbaan is een hulpmiddel om het proces van beleidsontwikkeling op scholen in kaart te brengen en te sturen. De vier fasen van de beleidscyclus (vaststellen, uitvoering, evaluatie en bijstelling) zijn te vergelijken met een evenzoveel stations, waarlangs de verschillende beleidsmakers op school hun rondjes trekken. Elk jaar wordt de Achtbaan één keer doorlopen en krijgt iedereen - directie, middenmanagement, docenten en OOP - vanuit eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid de kans om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het primair proces. Zo kan iedere geleding zijn eigen rol spelen in het proces van beleidsontwikkeling.
Door de Achtbaan te doorlopen wordt het draagvlak vergroot en worden de deskundigheden die op school aanwezig zijn benut.

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.


Contact met adviseur