Direct naar content

Publicatie

Passende overgang: Een verkenning naar de stand van zaken rond de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs
M. Bosch, e.a.
  • Onderwijssector:
    Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
  • Uitgever / Jaar:
    KPC Groep / 2008
  • Prijs (excl. verzendkosten):
    € 0,00
overgang
Deze verkenning is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, PO Platform Kwaliteit en Innovatie en de VO-raad. Met deze verkenning zijn de relevante factoren en processen die een rol spelen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in beeld gebracht. Op basis van een door KPC Groep ontwikkeld conceptueel kader is zowel een literatuurstudie gedaan als een verkenning van een reeks praktijkvoorbeelden.
  • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.