Direct naar content

Publicatie

Werkvormen om te leren reflecteren
F. Ogg, D. Verschuren, W. van Vroonhoven
 • Onderwijssector:
  Voortgezet onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2005
 • Aantal pagina's:
  17
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 0,00

De huidige ontwikkelingen in het onderwijsleerproces vragen van docenten en leerlingen in toenemende mate om te reflecteren op hun eigen activiteiten. Ook de didactische aanpak is op de meeste scholen grondig aan het veranderen. Scholen ontdekken dat de gangbare instrumenten voor reflectie en feedback niet meer voldoen en experimenteren volop met nieuwe didactische varianten. Omdat standaard formats daarbij niet meer passen, zijn de meeste scholen op zoek gegaan naar onderwijsvormen waarin de leerling een actievere rol vervult, meer ruimte is voor maatwerk, minder verplichte leerinhouden en meer samenhang in het programma. In deze publicatie zijn werkvormen en instrumenten verzameld en uitgeprobeerd voor reflectie en feedback in de bovenbouw van het vmbo, met als doel een ‘toolkit’ te ontwikkelen die docenten kunnen inzetten om leerlingen te leren en te stimuleren om te reflecteren op hun eigen activiteiten.

 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.