Direct naar content

Leerkring Overstappen bij Passend Onderwijs

 • Doelgroepen
  Bestuurders, Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers, Leerkrachten, Intern begeleiders, Zorgcoordinatoren
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
 • Prijs
  € 250,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel

De overstap van het speciaal naar het regulier onderwijs kwam tot nu toe sporadisch voor. Passend Onderwijs is van start gegaan. De verwachting dat meer leerlingen de overgang zullen maken. Om deze leerlingen (en hun ouders) goed te kunnen begeleiden, wil KPC Groep een leerkring faciliteren voor onderwijsprofessionals om met en van elkaar te leren. Dit door het delen van goede praktijkvoorbeelden en nieuwe inzichten zowel op het niveau van de leerling, de school en het samenwerkingsverband. Met als resultaat dat leerlingen een passende en succesvolle overstap zullen maken van speciaal naar gewoon. De leerkring omvat 2 bijeenkomsten op 28 januari en 15 april 2015.

Inhoud
‘Onderlegger’ bij het thema ‘overstappen’  is de handreiking speciaalgewoon. Deze handreiking is gratis te downloaden op www.speciaalgewoon.nl In deze handreiking zijn factoren beschreven die bijdragen aan een succesvolle overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. In de leerkring wordt de overstap vanuit verschillende invalshoeken besproken. Daarbij kan het gaan over de individuele leerling, de manier waarop de speciale school de overstap voorbereid, de wijze waarop de reguliere school de leerling passend onderwijs biedt en het beleid van het samenwerkingsverband over ‘overstappen’.

Werkwijze
Door de interactieve opzet van de bijeenkomsten is er ruimte voor uw eigen leervragen en de inbreng van uw kennis en inzichten. We maken gebruik van de methodiek ‘collectief leren’. Dat betekent delen van kennis en ervaringen, op zoek gaan naar nieuwe kennis en ervaringen die we vervolgens interpreteren om zo tot nieuwe inzichten en kennis te komen.
Voor het opdoen van nieuwe kennis en inspiratie nodigen we niet alleen gastsprekers/onderzoekers uit, maar maken we ook graag gebruik van ‘good practices’ van de deelnemers zelf.

Opbrengst
De deelnemers verkrijgen (meer) inzicht in de factoren die bijdragen aan een succesvolle overstap van het speciaal naar het regulier onderwijs. Met de gedeelde kennis en ervaring die wordt opgedaan zijn de deelnemers in staat om leerlingen (en ouders) zorgvuldig te begeleiden bij deze overstap.

Omvang
Bijeenkomsten vinden plaats op 28 januari en 15 april 2015, telkens van 15.00  tot 19.00 uur. De bijeenkomsten worden begeleid door Aleid Schipper en Maartje Reitsma.

Deelnemerskosten voor de bijeenkomsten van de leerkring bedragen € 250 per deelnemer; bij deelname van twee personen uit één organisatie € 200,- per deelnemer.

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.