Direct naar content

BIT Startbekwaam opbrengstgericht differentiëren

 • Doelgroepen
  Docenten
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs
 • Data
  12 september - 12 december 2017
 • Prijs
  € 600,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel

'De goede les’ heeft als deelthema’s:

 • doelen formuleren en communiceren;
 • succescriteria benoemen;
 • een vorm van differentiatie toepassen;
 • feedback geven op proces;
 • evaluatie van de les.

Om dit te kunnen hanteren zijn van docenten basisvaardigheden nodig op het gebied van opbrengstgericht differentiëren (OGD). In deze BIT (Blended Interactief Trainingsprogramma) krijgen deelnemers praktische handvatten.

Inhoud

OGD

De BIT Startbekwaam opbrengstgericht differentiëren omvat 5 modules. De deelnemer:

 • werkt aan het verbeteren van het pedagogisch/didactisch handelingsrepertoire;
 • krijgt informatie over OGD;
 • verbindt de nieuw aangeboden kennis aan bestaande inzichten.
    

Onderwerpen zijn onder meer:

 • de verschillende vormen van differentiëren;
 • de leerdoelen en succescriteria van het curriculum en de lessen én hoe deze te communiceren;
 • het uitdagen en motiveren van leerlingen door differentiatie;
 • het DIM-model en BHV-model en toepassing hiervan in de klas;
 • feedback en evaluatie toepassen in de les.

Als deelnemer werk je aan je startbekwaamheid door zelfstudie, werken in duo’s, het uitvoeren van en reflecteren op opdrachten en het delen van praktijkervaringen.

Werkwijze
Een blended learning aanpak. Dat wil zeggen een combinatie van zelfstudie, het leren in duo en samen digitaal leren in de classroom. Bij de opening en afsluiting van de BIT vinden bijeenkomsten plaats.

Opbrengst
Na de BIT Opbrengstgericht differentiëren

 • ben je als deelnemer startbekwaam op het thema OGD;
 • kun je praktische tips en tools toepassen in je lessen;
 • heb je een digitaal portfolio ontwikkeld waaruit start- en vakbekwaamheid blijkt.

Totaal aantal uren

 • Contacturen: start en slotbijeenkomst en digitale classroom: 9 uur (3, 3 en 3 uur)
 • Zelfstudie, duo leren en classroomvoorbereiding 21 uur (9, 9, 3 uur)

Omvang

Dit Blended Interactief Trainingsprogramma start op 12 september 2017 en duurt van 14.00 - 17.00 uur. De slotbijeenkomst vindt plaats op 12 december 2017 en duurt tevens van 14.00 - 17.00 uur.


Meer inf
ormatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Detje de Kinderen of Felix Razenberg.

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.