Annuleren

Voor de trainingen uit de opleidingsagenda geldt het volgende:
Voor online inschrijvingen geldt een bedenktijd van 14 dagen. Bovendien kunt u tot vier weken vóór aanvang van de bijeenkomst, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Bij verhindering kunt u een vervanger laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail conferentiedienst@kpcgroep.nl. De volgorde van binnenkomst van de aanmelding is bepalend voor de inschrijving. Facturering vindt plaats na aanvang van de bijeenkomst. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Voor alle overige dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing.