Expertises

Bestuur en organisatie

De externe en interne omgeving van onderwijsorganisaties is volop in beweging. Denk aan thema’s als krimp, ‘meer voor minder’, professionalisering en veiligheid.

Hoogbegaafdheid

Herkent u als leerkracht of docent een hoogbegaafde leerling in uw groep of klas? Wat heeft deze leerling nodig en wat betekent dat voor zijn programma?

Veilig pedagogisch klimaat

Verbeteren van het pedagogisch klimaat op uw school vergt meer dan protocollen, afspraken en regels tussen school, leerkracht, kind en ouders.

Krimp

‘Krimp’ vraagt van besturen en scholen om nieuwe antwoorden. hoe behoud je een kwalitatief, toegankelijk en doelmatig onderwijsaanbod?

HRD

In relatie tot het strategisch beleid moeten onderwijsorganisaties het beste halen uit hun medewerkers op alle niveaus. Het gaat om ‘kunnen’, ‘mogen’ en ‘willen’.

Leren en ICT

Vanuit een onafhankelijke blik adviseren we scholen en geven we concrete handvatten voor implementatie. ICT benaderen we hierbij als hulpmiddel, niet als doel.

Leiderschap in onderwijs

Schoolleiders en teamleiders moeten een context creëren waarin leraren het beste halen uit zichzelf én uit de leerlingen. We adviseren, coachen én verzorgen professionaliseringsprogramma’s.

10-14 onderwijs

10-14 is een onderwijsconcept om voor leerlingen de stap van PO naar VO makkelijker te maken.