Expertises

Professionaliseren in onderwijs met impact

Professionalisering staat hoog op de agenda’s van scholen in het PO, VO en MBO. Steeds meer besturen en scholen kiezen ervoor de professionalisering ‘in eigen huis’ vorm te geven.

Leiderschap in onderwijs

Schoolleiders en teamleiders moeten een context creëren waarin leraren het beste halen uit zichzelf én uit de leerlingen. We adviseren, coachen én verzorgen professionaliseringsprogramma’s.

Bestuursadvies

Bestuur en management van onderwijsorganisaties, kortweg de governance, omvat uiterst complexe processen.

10-14 onderwijs

10-14 is een onderwijsconcept om voor leerlingen de stap van PO naar VO makkelijker te maken.

Veilig pedagogisch klimaat

Verbeteren van het pedagogisch klimaat op uw school vergt meer dan protocollen, afspraken en regels tussen school, leerkracht, kind en ouders.

Krimp

‘Krimp’ vraagt van besturen en scholen om nieuwe antwoorden. hoe behoud je een kwalitatief, toegankelijk en doelmatig onderwijsaanbod?

Leren en ICT

Vanuit een onafhankelijke blik adviseren we scholen en geven we concrete handvatten voor implementatie. ICT benaderen we hierbij als hulpmiddel, niet als doel.

Hoogbegaafdheid

Herkent u als leerkracht of docent een hoogbegaafde leerling in uw groep of klas? Wat heeft deze leerling nodig en wat betekent dat voor zijn programma?