Expertises

10-14 onderwijs

10-14 is een onderwijsconcept om voor leerlingen de stap van PO naar VO makkelijker te maken.

Onze school, de veilige basis

Leerlingen volop laten leren en groeien, dat is de belangrijkste taak van de school. Dat gaat het best op een plek waar leerlingen zich veilig voelen, uitgedaagd worden en meetellen.

Hoogbegaafdheid

Herkent u als leerkracht of docent een hoogbegaafde leerling in uw groep of klas? Wat heeft deze leerling nodig en wat betekent dat voor zijn programma?

Executieve functies bij kinderen en jongeren

Een leerling die het maar niet lukt om aan het werk te gaan. Een goede leerling die sterk terugvalt. Een leerling die steeds zijn spullen vergeet. Of die leerling die zijn emoties niet meester is.

Duurzame inzetbaarheid met oplossingen op maat

Hoe zorgen we ervoor dat leraren, leidinggevenden en ondersteunend personeel gemotiveerd, productief en vitaal zijn en blijven?

Leiderschap in onderwijs

Schoolleiders en teamleiders moeten een context creëren waarin leraren het beste halen uit zichzelf én uit de leerlingen. We adviseren, coachen én verzorgen professionaliseringsprogramma’s.

De lerende organisatie

In relatie tot het strategisch beleid moeten onderwijsorganisaties het beste halen uit hun medewerkers op alle niveaus. Het gaat om ‘kunnen’, ‘mogen’ en ‘willen’.

Strategie en verandermanagement

De aan KPC Groep verbonden bestuursadviseurs helpen u bij de vraagstukken van vandaag én morgen. Van strategie tot governance. Van leiderschap en management development tot kwaliteitszorg.

Leren en ICT

Vanuit een onafhankelijke blik adviseren we scholen en geven we concrete handvatten voor implementatie. ICT benaderen we hierbij als hulpmiddel, niet als doel.

Krimp

‘Krimp’ vraagt van besturen en scholen om nieuwe antwoorden. hoe behoud je een kwalitatief, toegankelijk en doelmatig onderwijsaanbod?