Expertises

Professionaliseren in onderwijs met impact

Professionalisering staat hoog op de agenda’s van scholen in het PO, VO en MBO. Steeds meer besturen en scholen kiezen ervoor de professionalisering ‘in eigen huis’ vorm te geven.

Hoogbegaafdheid

Herkent u als leerkracht of docent een hoogbegaafde leerling in uw groep of klas? Wat heeft deze leerling nodig en wat betekent dat voor zijn programma?

Leren en ICT

Vanuit een onafhankelijke blik adviseren we scholen en geven we concrete handvatten voor implementatie. ICT benaderen we hierbij als hulpmiddel, niet als doel.

Bestuursadvies

Bestuur en management van onderwijsorganisaties, kortweg de governance, omvat uiterst complexe processen.

Leiderschap in onderwijs

Schoolleiders en teamleiders moeten een context creëren waarin leraren het beste halen uit zichzelf én uit de leerlingen. We adviseren, coachen én verzorgen professionaliseringsprogramma’s.

10-14 onderwijs

10-14 is een onderwijsconcept om voor leerlingen de stap van PO naar VO makkelijker te maken.

Executieve functies bij kinderen en jongeren

Een leerling die het maar niet lukt om aan het werk te gaan. Een goede leerling die sterk terugvalt. Een leerling die steeds zijn spullen vergeet. Of die leerling die zijn emoties niet meester is.

Krimp

‘Krimp’ vraagt van besturen en scholen om nieuwe antwoorden. hoe behoud je een kwalitatief, toegankelijk en doelmatig onderwijsaanbod?

Veilig pedagogisch klimaat

Verbeteren van het pedagogisch klimaat op uw school vergt meer dan protocollen, afspraken en regels tussen school, leerkracht, kind en ouders.