Blogs

10-14 onderwijs. Ga ervoor! 1 maart 2018 door Drs. Lenie van Lieverloo

Het schuurt in ons onderwijssysteem. Op dit moment zijn in ons land leerlingen pas 11 of 12 jaar oud als wordt bepaald of zij naar vmbo, havo of vwo gaan.

Geborgenheid in de frontlinie van het onderwijs 9 februari 2018 door Dr. Ton Bruining

Wat mij opviel in mijn eerste jaren in het onderwijs was de professionele eenzaamheid waarin veel leraren volgens mij verkeerden.

Netwerkvorming in het beroepsonderwijs 26 januari 2018 door Maikel Mahangi

Ondanks de vele maatregelen en initiatieven om de aansluiting van het beroepsonderwijs met het bedrijfsleven beter te laten verlopen, zie je mbo's worstelen.

Onderwijsbestuurders als netwerkers tussen beleidsintelligentie en frontlijnintelligentie 20 december 2017 door Dr. Ton Bruining

Op basis van het TIAS-onderzoek naar sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs, laat Hooge zien hoe netwerksturing door de overheid en in het bestuurlijk middenveld leidt tot sturingsoverload.