Blogs

Geborgenheid in de frontlinie van het onderwijs 9 februari 2018 door Dr. Ton Bruining

Wat mij opviel in mijn eerste jaren in het onderwijs was de professionele eenzaamheid waarin veel leraren volgens mij verkeerden.

Onderwijsbestuurders als netwerkers tussen beleidsintelligentie en frontlijnintelligentie 20 december 2017 door Dr. Ton Bruining

Op basis van het TIAS-onderzoek naar sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs, laat Hooge zien hoe netwerksturing door de overheid en in het bestuurlijk middenveld leidt tot sturingsoverload.

Bewegen en leren in de klas! 19 december 2017 door Drs. Irene de Kort

Steeds meer scholen zijn ervan doordrongen dat bewegen een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van kinderen en zoeken naar manieren om bewegen in hun school te integreren.

Waarden-volle schoolleider 18 december 2017 door Drs. Tom Koot

De wereld om de school heen is uitdagend en volop in beweging. Economisch merkt ieder huishouden dat de grens aan de groei gepasseerd is.