Blogs

Vmbo en mbo in verbinding: wendbaar en weerbaar 11 december 2018 door Corné Muskens

“Vmbo en mbo in verbinding: wendbaar en weerbaar.” Dat was het thema van de tweede landelijke vmbo/mbo conferentie.

Vmbo en mbo in verbinding: wendbaar en weerbaar 11 december 2018 door Judith Wolf-Lucas

“Vmbo en mbo in verbinding: wendbaar en weerbaar.” Dat was het thema van de tweede landelijke vmbo/mbo conferentie.

Geborgenheid in de frontlinie van het onderwijs 9 februari 2018 door Dr. Ton Bruining

Wat mij opviel in mijn eerste jaren in het onderwijs was de professionele eenzaamheid waarin veel leraren volgens mij verkeerden.

Onderwijsbestuurders als netwerkers tussen beleidsintelligentie en frontlijnintelligentie 20 december 2017 door Dr. Ton Bruining

Op basis van het TIAS-onderzoek naar sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs, laat Hooge zien hoe netwerksturing door de overheid en in het bestuurlijk middenveld leidt tot sturingsoverload.