Blogs

Geborgenheid in de frontlinie van het onderwijs 9 februari 2018 door Dr. Ton Bruining

Wat mij opviel in mijn eerste jaren in het onderwijs was de professionele eenzaamheid waarin veel leraren volgens mij verkeerden.

Onderwijsbestuurders als netwerkers tussen beleidsintelligentie en frontlijnintelligentie 20 december 2017 door Dr. Ton Bruining

Op basis van het TIAS-onderzoek naar sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs, laat Hooge zien hoe netwerksturing door de overheid en in het bestuurlijk middenveld leidt tot sturingsoverload.

Waarden-volle schoolleider 18 december 2017 door Drs. Tom Koot

De wereld om de school heen is uitdagend en volop in beweging. Economisch merkt ieder huishouden dat de grens aan de groei gepasseerd is.

The robots are coming! 12 december 2017 door Martijn Hermsen

Het einde van dit jaar is in zicht. Een logisch moment om terug te blikken. 2017 heeft voor me duidelijk gemaakt: we kunnen niet meer om robots heen.