Blogs

Blog: gameprincipes toepassen in onderwijs 6 september 2017 door Martijn Hermsen

De inzet van gamification is een mooie manier teams door middel van spel te activeren en in beweging te krijgen.

De impact van een training is geen vanzelfsprekendheid 1 september 2017 door Dr. Ton Bruining

Het vertalen van leerervaringen uit een training naar de beroepspraktijk wordt transfer genoemd. Daarbij kunnen zich allerlei problemen voordoen. Hoe overbrug je de grens tussen trainingen en werk?

Jongens even opletten 16 augustus 2017 door Drs. Hans Boudestein

Maar om verschillen tussen mensen te zien hoef ik niet op een terras te zitten. Nee, gewoon mijn werk: achter in een klas zitten en dan goed rondkijken.

Hard falen in dit leven 5 juli 2017 door Drs. Hans Boudestein

Woordenschat, het blijft voor mij een lastig verhaal. Wat zeggen de resultaten van een woordenschattoets over leerlingen en over het onderwijs?