Blogs

Waarden-volle schoolleider 18 december 2017 door Drs. Tom Koot

De wereld om de school heen is uitdagend en volop in beweging. Economisch merkt ieder huishouden dat de grens aan de groei gepasseerd is.

The robots are coming! 12 december 2017 door Martijn Hermsen

Het einde van dit jaar is in zicht. Een logisch moment om terug te blikken. 2017 heeft voor me duidelijk gemaakt: we kunnen niet meer om robots heen.

Slimme verbindingen 15 september 2017 door Dr. Ton Bruining

Slimme verbindingen. Dat is het kenmerk van een modern onderwijs. Slimme verbindingen tussen bijvoorbeeld vmbo, mbo en hbo, waardoor een doorlopende leerlijn mogelijk is.

Blog: gameprincipes toepassen in onderwijs 6 september 2017 door Martijn Hermsen

De inzet van gamification is een mooie manier teams door middel van spel te activeren en in beweging te krijgen.