Blogs

Van je fouten moet je leren 14 juni 2017 door Drs. Hans Boudestein

In onze hedendaagse cultuur is alles erop gericht mislukking te voorkomen. Ouders worden vaak pas echt actief als hun kind dreigt te falen.

Vakmanschap is meesterschap 3 mei 2017 door Drs. Hans Boudestein

"Hoewel de verschillen klein zijn, scoren scholen met de meeste mannen en de oudste leraren het hoogst. Scholen met de meeste vrouwen en de jongste leraren scoren juist het laagst."(RTL 8 juli 2014)