Blogs

‘Taal om te verbinden’ 8 oktober 2020 door Marjolein van Oenen

Vorige week stond de leerkracht van mijn zoon hier voor de deur. Hij kwam wat schoolwerk brengen en een ommetje maken met mijn zoon. Tijdens de hele periode van de...

Overgang van ISK naar regulier onderwijs 15 september 2020 door Judith Wolfs

Hoe zorgen we voor een soepele overgang van ISK naar regulier onderwijs? Een soepele overgang is van groot belang voor de verdere taalontwikkeling, de schoolloopbaan en de kansen op de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs: kwantitatieve én kwalitatieve oplossingen 8 september 2020 door Drs. Frans Donders

De scholen zijn weer open, weliswaar met veel beperkingen en aanpassingen om iedereen veilig te kunnen laten werken. De werkdruk in het onderwijs is daarmee niet kleiner geworden.

Onderwijskwaliteit en het bestuursgerichte toezicht; een weerbarstig vraagstuk 1 september 2020 door Annemiek Staarman

Het vernieuwde toezicht dat vanaf 2017 is ingevoerd, gaat ervan uit dat het bestuur eindverantwoordelijke is voor de onderwijskwaliteit op de scholen.