10-14 onderwijs

Veel leerlingen ervaren de overgang van PO naar VO als een grote stap. Vooral in de eerste drie leerjaren van het VO is een grote mate van voortijdige uitstroom en doorstroom naar andere onderwijssoorten. De ontwikkeling van een 10-14 onderwijsprogramma biedt oplossingen.

We bieden ondersteuning rond:

  • bestuurlijke vraagstukken;
  • de opzet en implementatie van concrete projecten;
  • draagvlakonderzoek;
  • organisatieontwikkeling;
  • professionalisering;
  • begeleiding van ontwikkelgroepen.


KPC Groep stond aan de wieg van 10-14 projecten zoals het Tiener College in Gorinchem. We begeleiden verschillende schoolbesturen die aan 10-14 (willen) gaan werken.

 

Video

Onderwijsbestuurders spreken zich uit over 10-14 onderwijs. Een inkijk in de stappen die worden gezet.

Whitepaper

Whitepaper

Praktijkvoorbeeld en

Leergemeenschap Tiener College: gezamenlijke broedplaats PO en VO
Het Tiener College is een innovatief onderwijsconcept voor kinderen van 10-14 jaar dat in nauwe samenwerking tussen leraren en ouders, tussen PO- en VO-scholen en tussen leraren en besturen vorm heeft gekregen.

 

Praktijkvoorbeeld

 

Tiener College: innovatief leren met passie
Wij laten leerlingen leren op de manier die bij hen past. Want wij zijn van mening dat een leerling alleen op die manier echt gemotiveerd zal zijn om te leren en eigenaar wordt van zijn leren.

 

Praktijkvoorbeeld

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Lenie van Lieverloo
Adviseur
06–53197566

E-mail Lenie